Veškeré zbraně, které máme v tuto chvíli v nabídce, jsou volně prodejné od 18let (kategorie D) a nepodléhají registraci. Více informací o novele zákona zde

Nevíte si rady? Pomůžeme vám +420 591 140 565 PO–PÁ, 8:00–16:00
Díky věrnostnímu programu získáte slevy a výhody
 • Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Zlatá desítka – stírací hra“

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Zlatá desítka – stírací hra“

I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání souteže

 1. BULLET PROJECT s.r.o. se sídlem U Staré elektrárny 291/11 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava, IČ: 28618475 ( dále jen „Organizátor“) pořádá na území České republiky spotřebitelskou soutěž „Zlatá desítka – stírací hra“ v termínu od 8. května do vydání losů, soutěž byla ukončena 23. 4. 2021. (dále jen „Doba konání soutěže“).
 2. Soutěž probíhá na e-shopech www.balistas.cz a www.zbrane-vzduchovky.cz, a to v souladu s níže uvedenými pravidly.
 3. Akci je možné ukončit dříve za podmínky dle čl. V. odstavec 2 těchto pravidel.

 

II. Účast v Akci

 1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Účastník“), která zakoupí jako konečný spotřebitel soutěžní produkty (viz bod 2 tohoto odstavce) a splní dále uvedené podmínky Soutěže.
 2. Soutěže se lze zúčastnit na základě splnění jedné z následujících podmínek:
  1. Účastník uskuteční nákup v hodnotě nad 1000 Kč na webu www.balistas.cz
  2. Účastník uskuteční nákup v hodnotě nad 1000 Kč na webu www.zbrane-vzduchovky.cz
  3. Účastník uskuteční nákup v hodnotě nad 1000 Kč na prodejně 1. BULLET PROJECT s.r.o., Hornická 1268/3, Hlučín

Nákup musí být uskutečněný v době konání Soutěže (dále jen „Platný nákup“).

 1. Každý účastník, pokud splní podmínky, se může Soutěže účastnit i vícekrát. Za každý Platný nákup lze čerpat jeden stírací los.

 

III. Průběh Akce

1. Každý Účastník, který splní všechny podmínky Soutěže uvedené v bodu II. těchto pravidel, obdrží stírací los, který obsahuje 3 stíratelné pole. Účastník setře stírací pole a hledá číslo nebo popis věcné výhry. Pokud pod některým polem nalezne číslo, získává slevu na další nákup v jeho výši. Pokud pod některým polem nalezne popis věcné výhry, vyhrává danou věc.

2. Organizátor vložil do akce losy v celkovém nákladu 20 000 ks. Pod stíracími poli nalezne účastník jednu z následujících výher:

2. 1. Sleva: Organizátor vložil do Soutěže slevy ve výši 5 % a 7 %. Konkrétní výši slevy najde účastník pod stíratelným polem.

2. 1. 1. Výherce slevu využije zadáním unikátního Kódu losu v košíku e-shopu www.balistas.cz. Sleva platí na veškerý sortiment na tomto e-shopu. Slevu je možné uplatnit do 15. 7. 2021 na jednu objednávku.

2. 1. 2. Sleva se nevztahuje na cenu služeb spojených s dopravou a platbou.

2. 2. Věcná výhra: Organizátor vložil do Soutěže následující věcné výhry: 

– 1x Vzduchovku Taipan Veteran Standard 5,5mm Laminate

– 2x Vzduchovou pistoli SPA CP400 4,5mm

– 3x Vzduchovou pistoli SPA CP-1M 4,5mm

– 10x Puškohled Valiant Zephyr 10x44

– 10x Puškohled Valiant Lynx 6x40

– 10x Puškohled Valiant Lynx 4x32

2. 2. 1. Výherce věcné ceny si výhru vyzvedne zadáním unikátního Kódu losu společně se zadání jeho adresy do formuláře na stránce www.balistas.cz/vyhra. Organizátor zašle výherci věcnou výhru na zadanou adresu do 10 dnů od vyplnění formuláře. Příhlásit se o věcnou výhru je možné do 15. 7. 2021.

2. 2. 2. V případě, že účastník Soutěže odstoupí od kupní smlouvy o koupi produktů Platného nákupu, nárok na Výhru mu zaniká.

2. 2. 3. Výhra není předmětem kupní smlouvy. Na Výhru se nevztahují práva z odpovědnosti za vady. Výherci nevznikají práva z odpovědnosti za vady, které se vyskytnou u Výhry.

2. 2. 4. Výhru není možné vyměnit za peníze a zároveň Výhra není určena k dalšímu prodeji.

 

IV. Vyloučení ze Soutěže

 1. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Akce.
 2. Akce se nevztahuje na zaměstnance firmy BULLET PROJECT s.r.o.
 3. Organizátor Soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož bude mít podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.
 4. Jakákoliv manipulace se stíracím losem, směřujícím k neoprávněnému zjištění obsahu pod stíratelnou vrstvou, automaticky los zneplatňuje a není možné na jeho základě získat výhru. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

 1. Organizátor touto Soutěží nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Soutěže nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než uvedená v těchto pravidlech.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude Organizátor informovat účastníky Soutěže oznámením na webu Akce.
 3. Úplná pravidla Soutěže jsou účinná dnem: 26. května 2020

To nejlepší do vaší pošty

Videa, recenze, slevy a akce ze světa Balistas

Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů

VÝDEJNA V HLUČÍNĚ